Tự động hoá mọi quy trình trong một nền tảng

Thiết lập và liên kết quy trình từ nhiều phòng ban khác nhau.

Tạo một quy trình đơn giản

Bắt đầu với một trong những phù hợp nhất với bạn. Đây chỉ là một điểm khởi đầu, bạn có thể tùy chỉnh nó để phù hợp với quy trình và nhu cầu công việc chính xác của bạn. Sử dụng nhiều mẫu như bạn muốn để giải quyết tất cả các quy trình công việc khác nhau của bạn.

Tùy chỉnh theo cách riêng

Sử dụng trường trực quan tất cả những thông bạn cần, thêm các trường văn bản, số, ngày tháng, email và nhiều thứ khác..

Liên kết công việc với mỗi quy trình

Có cái nhìn tồng quan về toàn bộ công việc

Tăng cường hiệu suất với Biểu đồ, Kanban, Timeline, Lịch. Đo lường hiệu suất làm việc, đảm bảo đúng tiến độ

Trải nghiệm từ ứng dụng

Apple Store Google Play

Dùng thử ngay hôm nay!

Bạn muốn xây dựng quy trình với Workflow hôm nay, hãy đăng ký