Quản lý tất cả dự án trên cùng một nơi

Workflow giúp bạn quản lý dự án và công việc một cách trực quan dễ dàng

SVG

Xem nhanh tiến độ dự án

Một cách trực quan để theo dõi dự án và các nhiệm vụ mà không cần nỗ lực

SVG

Theo kịp lịch trình của bạn

Luôn cập nhật với các dự án của bạn để đảm bảo bạn sẽ đáp ứng thời hạn

SVG

Phối hợp tốt hơn với nhóm của bạn

Chia sẻ tệp, ý tưởng, nhận xét và hơn thế nữa để hoàn thành công việc theo nhóm

7 ngày miễn phí không yêu cầu. Hoàn tiền nếu sau 30 ngày bạn không hài lòng!

Xem tất cả các công việc và thời hạn trên một dòng thời gian

Nhận một cái nhìn trực quan và cập nhật đầy đủ về tất cả các công việc của bạn ở một nơi. Có một cái nhìn tổng quan về dự án của bạn, để biết mọi thứ đang đứng ở đâu.

Phân công nhiệm vụ & theo dõi tiến độ

Chỉ định từng nhiệm vụ cho chủ sở hữu và theo dõi tiến trình nhiệm vụ cho đến khi hoàn thành

Đặt ngày hết hạn và không bao giờ bỏ lỡ thời hạn

Xem, trong nháy mắt, các hành động tiếp theo bạn nên làm để hoàn thành dự án của bạn. Xem những nhiệm vụ nào nên được thực hiện ngày hôm nay, những việc nào nên được thực hiện sớm và quá hạn.

Theo dõi tiến trình của bạn với các báo cáo

Theo dõi tiến trình nhiệm vụ và phân bổ tài nguyên với chế độ xem biểu đồ

Dùng thử ngay hôm nay!

Bạn muốn xây dựng quy trình với Workflow hôm nay, hãy đăng ký