Làm việc từ xa hiệu quả

Workflow cho phép bạn tổ chức, giao việc và cộng tác, tất cả ở cùng một nơi.

Đăng ký và bắt đầu Bộ phận kinh doanh

remote work

Tổ chức công việc

Với tất cả thông tin liên lạc và công cụ của bạn ở một nơi, các nhóm từ xa sẽ duy trì hiệu quả cho dù bạn làm việc ở đâu.

Giữ năng suất và kết nối nhóm hiệu quả

Lượt thời hạn, xem xét tài liệu, phê duyệt. Khi tất cả thông tin liên lạc của bạn ở một nơi, bạn có thể lái kết quả từ bất cứ đâu.

Giữ liên lạc với mọi người.

Nhanh chóng nhận và chia sẻ thông tin quan trọng với các thông báo trên toàn công ty, thông tin liên lạc chỉ dành cho bộ phận hoặc tin nhắn trực tiếp một-một.

Mẹo làm việc từ xa hiệu quả

Sự chuẩn bị

Thiết lập không gian làm việc của bạn
Duy trì những ranh giới lành mạnh

Image Description

Tổ chức

Lập danh sách công việc mỗi ngày
Áp dụng cuộc họp trực tuyến
Ghi lại cuộc họp của bạn

Image Description

Di trì kết nối

Gắn kết nhóm
Tạo không khí vui vẻ

Image Description

Dùng thử ngay hôm nay!

Bạn muốn xây dựng quy trình với Workflow hôm nay, hãy đăng ký