Novaio

Lịch sử hình thành

Sau 10 năm làm phần mềm cho các hãng lớn ở nước ngoài, trải qua nhiều thử thách chúng tôi cũng được tiếp cận các công nghệ mới từ rất sớm.
Chúng tôi nhận ra rằng tại sao không giúp các doanh nghiệp nhỏ Việt nam tiếp cận công nghệ tiên tiến với chi phí vừa phải.

Ngày 5-6-2017 công ty công nghệ Novaio ra đời tại khu công viên phần mềm Đà Nẵng.

Ý nghĩa thương hiệu

Từ Novaio được rút gọn từ Innovation - Sự đổi mới sáng tạo.
Từ Novaio cũng bao gồm từ Nova có nghĩa là ngôi sao mới và IO đại diện cho Input, Output.

Triết lý kinh doanh

Hướng đến công ty mà ở đó lấy thành tích tập thể làm nòng cốt. Khách hàng là trung tâm. Doanh nghiệp là kim chỉ nam của sản phẩm.

Tầm nhìn

Hệ thống hoá thông tin doanh nghiệp nhỏ trên toàn lãnh thổ Việt nam và châu Á.

Sứ mệnh

Không chỉ là phần mềm, chúng tôi tạo ra sản phẩm thật sự ứng dụng cho đến khi nó mang lại giá trị.

Giá trị cốt lõi

Lấy khách hàng là trọng tâm, con người là nền móng và lợi ích cho xã hội.

Phương châm xây dựng sản phẩm

Thứ nhất chúng tôi là không cố gắng phát minh cái mới mà chỉ đưa những công thức kinh doanh đã thành công vào phần mềm để tạo ra các ứng dụng dễ sử dụng và hữu ích hơn cho người sử dụng.

Thứ hai là chúng tôi không quản lý những cái đã tồn tại, chúng tôi xây dựng để đồng hành cùng sự phát triển mỗi ngày của doanh nghiệp.

Dùng thử ngay hôm nay!

Bạn muốn xây dựng quy trình với Workflow hôm nay, hãy đăng ký