Dưới đây là 5 công cụ có thể giúp bạn khỏi trì hoãn.

Dưới đây là 5 công cụ có thể giúp bất kỳ ai bịt miệng tiếng nói trì hoãn mãi mãi:

Công cụ #1 – DANH SÁCH VIỆC CẦN LÀM
Người thành công thường phụ thuộc vào danh sách “việc cần làm” để giúp họ hoàn thành công việc.
Có 2 loại việc cần làm hàng ngày:
Việc cần làm cho mục tiêu: Đây là những nhiệm vụ hàng ngày gắn với các mục tiêu, cố định về bản chất,có nghĩa là mỗi ngày đều xuất hiện những việc cần làm như nhau trong danh sách việc cần làm.
Việc cần làm không phải mục tiêu : Chúng có thể là những nhiệm vụ cố định hàng ngày hoặc biến đổi mỗi ngày.
Công cụ #2 – NĂM VIỆC MỖI NGÀY
Năm việc bạn làm mỗi ngày để giúp bạn hoàn thành mục tiêu nào đó hay đạt được ước mơ, mục tiêu cuộc đời.
Công cục #3 – TỰ ĐẶT DEADLINE VÀ THÔNG BÁO DEADLINE ĐÓ
Thao tác này nâng nhiệm vụ đó lên từ một “việc phải làm” đơn thuần thành một lời hứa cá nhân của chúng ta với người khác. Nó đặt áp lực lên chúng ta buộc phải làm như đã hứa và hoàn thành deadline.
Công cụ #4 – CỘNG SỰ TRÁCH NHIỆM
Cộng sự trách nhiệm – họ có thể là một hoặc nhiều người – là người chúng ta gặp thường xuyên, khiến chúng ta phải có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ của mình. Chúng ta luôn làm tốt hơn khi biết có người đang quan sát mình.
Công cụ #5 – KHẲNG ĐỊNH “PHẢI LÀM LUÔN”
Bằng việc lặp đi lặp lại cụm từ “Phải làm luôn”, chúng ta đang giục giã bản thân một cách có hiệu quả, thúc giục thay đổi hành vi trì hoãn của mình và buộc mình hoàn thành một nhiệm vụ.

Bài viết khác

Dùng thử ngay hôm nay!

Bạn muốn xây dựng quy trình với Workflow hôm nay, hãy đăng ký