Ứng dụng Quản lý làm việc nhóm

Lập kế hoạch, Giao việc, Báo cáo, Thảo luận

Basic

VND 690,000 /tháng
 • Sử dụng toàn bộ tính năng
 • Tối đa 25 tài khoản
 • Hỗ trợ trong giờ hành chính
 • Miễn phí cập nhật tính năng mới

Growth

VND 1,000,000 /tháng
 • Sử dụng toàn bộ tính năng
 • Tối đa 25 tài khoản
 • Hỗ trợ trong giờ hành chính
 • Miễn phí cập nhật tính năng mới

Business

VND 30,000 /tài khoản/tháng
 • Sử dụng toàn bộ tính năng
 • Lớn hơn 25 tài khoản
 • Hỗ trợ trong giờ hành chính
 • Miễn phí cập nhật tính năng mới

Enterprise

Liên hệ
 • Sử dụng toàn bộ tính năng
 • Cài đặt domain và logo công ty
 • Hỗ trợ 24/7
 • Miễn phí cập nhật tính năng mới
-
Tin nhắn không giới hạn
Tải tệp tin không giới hạn
-
Trường tuỳ chỉnh không giới hạn
Tạo nhiều tài khoản cho mỗi tổ chức
Đăng nhập bằng google mail
Tải tệp tin từ google drive
Lịch làm việc
Timeline công việc
Liên kết giữa các bảng với nhau
Hỗ trợ chat nhóm, chat riêng tư
Tạo nhãn không giới hạn
Quản lý nhóm theo thư mục
Xem chế độ Kanban
Xem chế độ danh sách
Tìm kiếm nhanh tệp tin
Tìm kiếm nội dung bình luận
Màn hình tổng quan
Thông báo real-time
Bảo mật thông tin tuyệt đối
Báo cáo theo từng nhân viên, trạng thái công việc
Theo dõi tiến triển từng quy trình
Ghi chú hoạt động của các thành viên
Đồng bộ dữ liệu giữa Web và App
Ứng dụng Mobile App
-
Tạo nhóm không giới hạn
Tin nhắn không giới hạn
Tải tệp tin không giới hạn
-
Trường tuỳ chỉnh không giới hạn
Tạo nhiều tài khoản cho mỗi tổ chức
Đăng nhập bằng google mail
Tải tệp tin từ google drive
Lịch làm việc
Timeline công việc
Liên kết giữa các bảng với nhau
Hỗ trợ chat nhóm, chat riêng tư
Tạo nhãn không giới hạn
Quản lý nhóm theo thư mục
Xem chế độ Kanban
Xem chế độ danh sách
Tìm kiếm nhanh tệp tin
Tìm kiếm nội dung bình luận
Màn hình tổng quan
Thông báo real-time
Bảo mật thông tin tuyệt đối
Báo cáo theo từng nhân viên, trạng thái công việc
Theo dõi tiến triển từng quy trình
Ghi chú hoạt động của các thành viên
Đồng bộ dữ liệu giữa Web và App
Ứng dụng Mobile App
Hỗ trợ 1:1
Tạo nhóm không giới hạn
Tin nhắn không giới hạn
Tải tệp tin không giới hạn
Mời thành viên không giới hạn
Trường tuỳ chỉnh không giới hạn
Tạo nhiều tài khoản cho mỗi tổ chức
Đăng nhập bằng google mail
Tải tệp tin từ google drive
Lịch làm việc
Timeline công việc
Liên kết giữa các bảng với nhau
Hỗ trợ chat nhóm, chat riêng tư
Tạo nhãn không giới hạn
Quản lý nhóm theo thư mục
Xem chế độ Kanban
Xem chế độ danh sách
Tìm kiếm nhanh tệp tin
Tìm kiếm nội dung bình luận
Màn hình tổng quan
Thông báo real-time
Bảo mật thông tin tuyệt đối
Báo cáo theo từng nhân viên, trạng thái công việc
Theo dõi tiến triển từng quy trình
Ghi chú hoạt động của các thành viên
Đồng bộ dữ liệu giữa Web và App
Ứng dụng Mobile App
Hỗ trợ 1:1
Tạo nhóm không giới hạn
Tin nhắn không giới hạn
Tải tệp tin không giới hạn
Mời thành viên không giới hạn
Trường tuỳ chỉnh không giới hạn
Tạo nhiều tài khoản cho mỗi tổ chức
Đăng nhập bằng google mail
Tải tệp tin từ google drive
Lịch làm việc
Timeline công việc
Liên kết giữa các bảng với nhau
Hỗ trợ chat nhóm, chat riêng tư
Tạo nhãn không giới hạn
Quản lý nhóm theo thư mục
Xem chế độ Kanban
Xem chế độ danh sách
Tìm kiếm nhanh tệp tin
Tìm kiếm nội dung bình luận
Màn hình tổng quan
Thông báo real-time
Bảo mật thông tin tuyệt đối
Báo cáo theo từng nhân viên, trạng thái công việc
Theo dõi tiến triển từng quy trình
Ghi chú hoạt động của các thành viên
Đồng bộ dữ liệu giữa Web và App
Ứng dụng Mobile App
Hỗ trợ 1:1
Hãy gọi

0935 755 117 để được tư vấn


Dùng thử ngay hôm nay!

Bạn muốn xây dựng quy trình với Workflow hôm nay, hãy đăng ký