Giải pháp Quản lý công việc, Dự án và Quy trình làm việc.

Lập kế hoạch, thực hiện, theo dõi và tương tác với đồng nghiệp.

hoặc gọi ngay! +(84) 09 35 755 117
Workflow

Ứng dụng công cụ quản lý để tăng 200% hiệu suất làm việc.

Đơn giản • Thân thiện • Hiệu quả

Image Description

1. Lập kế hoạch

Giúp lên kế hoạch chi tiết phân công nhiệm vụ một cách rỏ ràng.

Image Description

2. Thực hiện nhiệm vụ

Giúp nhân viên tập trung những gì ưu tiên nhất và theo dúng kế hoạch.

Image Description

3. Theo dõi & Cải tiến

Theo dõi tiến độ mỗi nhiệm vụ và cải tiến để hoàn thiện quy trình.

Khách hàng

Hơn 500 doanh nghiệp đã lựa chọn Workflow

Tự động hóa quy trình trong doanh nghiệp

Xem thêm

4 Lý do khách hàng lựa chọn Workflow

Workflow được thiết kế để tối ưu hiệu quả làm việc trên nền tảng số hoá giúp doanh ngiệp bắt kịp sự thay đổi nhanh chóng trong cuộc cách mạng công nghiện lần thứ 4

SVG

Không cần cài đặt và bảo trì, dùng ngay sau 15 phút trải nghiệm

SVG

Chi phí đầu tư thấp, linh hoạt theo tháng

SVG

Bảo mật thông tin tuyệt đối

SVG

Tích hợp các ứng dụng quen thuộc

Dùng thử ngay hôm nay!

Bạn muốn xây dựng quy trình với Workflow hôm nay, hãy đăng ký